Wetenschappelijke publicaties

Als studiecentrum stimuleert het SCK•CEN zijn onderzoeksmedewerkers om publicaties te schrijven voor wetenschappelijke tijdschriften, doctoraten te ondersteunen, gespecialiseerde bijdragen te leveren aan conferenties, overheidsrapporten uit te werken … Verder maken we op vraag van onze klanten gerichte onderzoeksrapporten.

Interesse in onze wetenschappelijke publicaties?

Ontdek ze in de ‘SCK•CEN Institutional Repository'

Andere publicaties

Meer algemene publicaties over het SCK•CEN en onze activiteiten vindt u in de mediatheek