Technicus (m/v)

449
2018-09-02
Permanent

Job description

 • Verwerken van medische en industriële isotopen voor transport;
 • voorbereiden en uitvoeren van ontmantelingswerkzaamheden in overeenstemming met de industriële en nucleaire veiligheidsvoorschriften;
 • installeren en operationeel maken van machines en toestellen in functie van de uit te voeren werkzaamheden;
 • ontwerpen en realiseren van gereedschappen en specifieke hulpmiddelen nodig voor het uitvoeren van de opdrachten;
 • gereedmaken van de hot cells voor de daarin uit te voeren interventies conform het ALARA-principe;
 • laden en ontladen van nucleaire transportcontainers volgens welomschreven procedures;
 • behandelen van het nucleair afval overeenstemmend met de geldende procedures;
 • verrichten van onderhouds- en herstellingswerken aan de hot cell-infrastructuur;
 • verzekeren van het nazicht en het onderhoud van de telemanipulatoren;
 • rapporteren van de uitgevoerde werkzaamheden in het logboek;
 • sporadisch uitvoeren van mechanische bewerkingen (draaien, frezen, lassen, monteren van constructies);
 • functioneren als back-up van de ploegchef.

Required qualifications

 • Diploma van hoger secundair technisch onderwijs (A2) bij voorkeur richting elektro-mechanica;
 • kunnen lezen en interpreteren van schema’s en technische plannen;
 • nauwgezet en vakkundig werken volgens de voorgeschreven normen en met respect voor de procedures;
 • in teamverband kunnen werken;
 • goede schriftelijke rapporteringsvaardigheden;
 • bereid zijn om bijkomende opleidingen te volgen;
 • bereid zijn om te werken in gecontroleerde zones (inclusief hot cells) met de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • praktische kennis van algemene informaticatoepassingen;
 • goede kennis van het Nederlands, basiskennis van het Frans en voornamelijk technisch Engels.

Gelieve ermee rekening te houden dat deze selectie zal plaatsvinden in september 2018.


Contact

Should you have any questions, please contact

Verbruggen Véronique
+32 (0)14 33 25 79