Kleine brand geblust in gebouw BR3 - geen gevolgen voor mens en omgeving

2014-11-27

Op 27 november heeft rond 10 uur een kleine brand plaatsgevonden in het gebouw van de ontmantelde reactor BR3. De bedrijfsbrandweer van het Studiecentrum voor Kernenergie en de brandweer van Mol zijn ter plaatse gekomen. Zij konden de brand binnen het uur blussen.

Op het ogenblik dat het vuur ontstond was er niemand aanwezig op deze locatie. Er raakte dan ook niemand gewond.

De brand en de rookontwikkeling hadden geen gevolgen voor mens en omgeving. Uit de permanente metingen blijkt dat er geen radioactieve stoffen zijn vrijgekomen.

Pierre D'hondt, adjunct-directeur-generaal: "Het SCK•CEN bedankt alle interventiediensten voor het efficiënte optreden. Dankzij de vlotte samenwerking met onze eigen bedrijfsbrandweer en interne veiligheidsdiensten kon dit incident snel en veilig afgehandeld worden."

De vermoedelijke oorzaak van de brand is een defect aan een stofzuiginstallatie. Het SCK•CEN zal nu in detail onderzoeken is hoe het vuur precies is ontstaan.

Contacten voor de pers

Nederlands
Dirk Ceuterick
+ 32 0475 75 22 57
dirk.ceuterick@sckcen.be


Reactor BR3

BR3, voluit Belgian Reactor 3, was in 1962 de eerste drukwaterreactor in West-Europa en gold als een prototype voor de reactoren in de kerncentrales van Doel en Tihange. Reactor BR3 werd in 1987 als eerste in zijn soort definitief stilgelegd. De Europese Commissie selecteerde dit als proefproject om de technische en economische haalbaarheid van een reactorontmanteling te bestuderen. Bij BR3 werden eerst de hooggeactiveerde onderdelen verwijderd. De tweede fase bestond uit het ontsmetten en ontmantelen van de verschillende kringlopen. Momenteel wordt gewerkt aan de decontaminatie en afbraak van de betonnen infrastructuur.